گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

۵۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

راستش هیچ کلمه ای توان بیان ندارد.

خیلی سخت است ...   خیلی تلخ ...  خیلی دردناک...

شاید فقط سکوت ...

معنی انسانیت جایی میان آتش و آوار جان داد...

ب احترام  انسانهایی ک تکیه گاهشان با پلاسکو فروریخت...
 
عاشق وقت هایی هستم ک موهایم را میبافم   هندزفریم رابرمیدارم   و میروم

میروم ک کلی راه بروم   آرام   و ممتد    و شاید طولانی

فقط عجیب نیست در این حین فقط آهنگ کجاست بگو   چاوشیمان پلی میشود!!؟

 

گاهی دلم میخواهد بنشینم پای قصه زندگی آدمهایی که هیچوقت ندیدم و نمیشناسم...

گاهی آدمهای غریبه آشناتر بنظر میرسند.

نمیدانم میتوانی با نوشته هایم کنار بیایی یا اصلا حس درونش نوشته میشود!؟ 
!

اقا من چراانقد زود بزرگ شدم!!؟

قبول نیس   من تقاضای ویدئوچک دارم!!!

دلم لاک پشت میخواهد

ب طرز وحشتناکی  آرامشش لازم است...

من خیلی بهتر از آنچه تصورش را بکنی بلدم خودم را از همه بگیرم ,نبودنم را دستشان بدهم و بروم ب امان خدایم...

من خیلی بیشتر از آنچه تصورش را بکنی گره خوردم ب تنهاییم.

راستش آدم های دوروبر من انقدرسرگرم آدم های دوروبرشان هستند ک من برایشان اصلا وجود نداشته باشم...

یکی بیاد ب من یادبده چطوری رمز ADSL هک میکنن!


بعدانوشت:

خب با تشکر فراوان از تمامی دوستان جهت اطلاع رسانی

ما نتیجه گرفتیم بعد کنکور بصورت تخصصی رو این مهارت کارکنیم !

باتشکر ویژه از هپرجان بعدکنکور مزاحم میشم   :)  منتظرباش وعده ی ما فردای کنکور!!

دنیای ما بیشتراز اینک ب تکنولوژی نیاز داشته باش ب آدمه مهربون   خوب   بامحبت   باشخصیت

و در یک کلمه    ب انسان نیاز داره.